İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

istanbul-universitesi-ogretim-uyesi-alimi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerinden hazırladıkları dosyalara birer fotokopi koymaları ve dilekçenin aslı ile Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ve vesikalık fotoğraftan birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların başvuru esnasında yanlarında birer adet Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Özgeçmiş, Başvuru Dilekçesi ve bir adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet dosya, ile birlikte ilgili birimlereteslim etmeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1)İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2)Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3)İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4)Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5)Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6)Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanında deneyimli olmak.
Genel Cerrahi DOÇENT 1 Böbrek Transplantasyonu ve Laproskopik Cerrahi konularında deneyimli olmak.
Tıp Tarihi ve Etik DOÇENT 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış olmak.
Üroloji DOÇENT 1 Çocuk Ürolojisi ve Böbrek Transplantasyonu alanında deneyimli olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Nöroloji PROFESÖR 1 Serebro Vasküler Hastalıklar ve Demans alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları PROFESÖR 1
İç Hastalıkları DOÇENT 1 Romatoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Hukuk DOÇENT 1
Mali Hukuk DOÇENT 1
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku DOÇENT 1
Medeni Hukuk DOÇENT 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ortaçağ Tarihi PROFESÖR 1
İngilizce Mütercim Tercümanlık YARD.DOÇ. 1 Çeviride bilgi teknolojileri ve yerelleştirme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Eski Türk Edebiyatı YARD.DOÇ. 1
FEN FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji PROFESÖR 1 Pankreatik primer beta hücreleri ve hastalıkların moleküler mekanizmaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji DOÇENT 1 Glikobiyoloji ve kanser biyolojisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Nükleer Fizik DOÇENT 1 Potansiyel Enerji Yüzey Hesaplamaları, Yüksek Rezolüsyonlu Yük Değişim Reaksiyonları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi PROFESÖR 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Toksikoloji DOÇENT 1
Biokimya YARD.DOÇ. 1 Deneysel Karaciğer ve Böbrek hasarı, Enzim İnhibisyonu ve Enzim Saflaştırılması konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Maliye DOÇENT 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Uygulamalı Jeoloji PROFESÖR 1 Fosil Yakıtlar ve Gaz Jeokimyası konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sismoloji PROFESÖR 1
Anorganik Kimya PROFESÖR 1
Organik Kimya PROFESÖR 1
Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi PROFESÖR 1
Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi YARD.DOÇ. 1
Telekomünikasyon YARD.DOÇ. 1
Bilgisayar Mühendisliği YARD.DOÇ. 1 2 boyutlu mamografik verilerde görüntü işleme teknikleriyle kanserli bölge tanısı konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Sa yfa 1

 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
Halkla İlişkiler DOÇENT 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku DOÇENT 1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Hastalıklar DOÇENT 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik Bölümü DOÇENT 1
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DOÇENT 1
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi DOÇENT 1 Finans Bilim alanında Doçent ünvanını almış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı YARD.DOÇ. 1
Ağız ve Diş Sağlığı Programı YARD.DOÇ. 1
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret Programı YARD.DOÇ. 1 Dış Ticaret alanında bilimsel çalışmalar yapmış olup, Dış Ticaret alanında ders verme konusunda deneyimli olmak.
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
Fen Bilimleri DOÇENT 1 Adli Bilimler Doçentliğini almış olmak.
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Genetik DOÇENT 1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir